am የዕለቱ ጥቅስ http://iyesus.com Visit iyesus.com, a christian biblical resource site, for teachings, articles, amharic bible search, free christian songs and more in Amharic. iyesus.com http://iyesus.com/resource/image/logo.jpg http://iyesus.com 1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 15:20-22 http://iyesus.com/amharic-bible/47/15/20-22 አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነሥቶአል። ሞት በሰው በኩል ስለ መጣ ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኖአልና። ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉና። Thu, 19 Apr 2018 08:00:04 +0000